Woordenboeken


Voor iedereen die, net als ik, moeite heeft rijtjes woorden te leren in een vreemde taal is er nu een oplossing. Ik heb bijna 550 tekeningen gemaakt om ruim 800 woorden te verklaren en samengevat in een boekje. De Spaanse versie is beschikbaar en de Engelse versie volgt snel. We werken aan een Italiaanse, Portugese, Franse, Duitse en … Nederlandse versie. Andere talen volgen. Klik hier

For anyone who, like me, has difficulty learning words in a foreign language, now there is a solution. I have made over 550 drawings to cover more than 800 words and have put them in a booklet. Spanish is available and English will follow end of April. We are working on an Italian, Portuguese, French, German and … Dutch version. Other languages willl follow. Click here