Woordenboeken


Voor iedereen die, net als ik, moeite heeft rijtjes woorden te leren in een vreemde taal is er nu een oplossing. Ik heb bijna 550 tekeningen gemaakt om ruim 800 woorden te verklaren en samengevat in een boekje. De Spaanse en Engelse versie zijn beschikbaar. We werken aan een Italiaanse, Portugese, Franse, Duitse en … Nederlandse versie. Andere talen volgen. Klik hier

Nu ook in de winkel van Mevrouw Groen: Klik hier

For anyone who, like me, has difficulty learning words in a foreign language, now there is a solution. I have made over 550 drawings to cover more than 800 words and have put them in a booklet. Spanish and English are available. We are working on an Italian, Portuguese, French, German and … Dutch version. Other languages willl follow. Click here

Now available in the store of Mevrouw Groen: Click here